Държавен вестник бр. 30 от 15.04.2016 г.

Държавен вестник, брой 30 от 15.04.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството

Президент на републиката

УКАЗ № 81 за награждаване на д-р Хайнц Фишер – федерален президент на Република Австрия, с орден „Стара планина“ с лента
УКАЗ № 90 за награждаване на г-жа Латифа Ахарбаш – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 91 за награждаване на г-н Уей Дзинхуа – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 92 за награждаване на д-р Ервин Прьол – министър-председател на федерална провинция Долна Австрия, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 95 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали, на 5 юни 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 12.04.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
НАРЕДБА за батерии и акумулатории за негодни за употреба батерии и акумулатори
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 12.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 12.04.2016 г. за одобряване на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
ТАРИФА за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози

Министерство на здравеопазването

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. – ДВ,
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
НАРЕДБА № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства
НАРЕДБА № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства

 

Коментарите са затворени.