3 дружества бяха обвинени в картел

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9КЗК предяви на „Леон Турс“, „Вира Турс“ и „Север Травел“, твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 от ДФЕС, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика, което по своята цел ограничава или нарушава конкуренцията на регионалния пазар, съвпадащ с териториалния обхват на оперативна програма „Териториално трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.“, обхващащ географска зона, която включва 7 области от гръцка страна (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес) и 4 области от българска страна (Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково), посредством пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия с цел манипулиране на тръжна процедура, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Производството по преписка № КЗК/204/2015 г. е  за установяване на евентуално извършено нарушение от „Леон Турс“, „Вира Турс“ и „Север Травел“, участници в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на туроператорски услуги на Партньор 2, свързани с провеждане на координационни срещи в България, провеждане на начално събитие в България, организиране на промоционален тур в България, провеждане на обучение за специалисти в сферата на културния туризъм в България“ по проект „Популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм“, съфинансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция–България  2007–2013 г.

На дружествата е предоставен срок от 30 дни, в рамките на който могат да представят писмени възражения по предявените твърдения, да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание и да получат достъп до неповерителен вариант на материалите по производството.

Определението не подлежи на обжалване.

Коментарите са затворени.