В НАП заработи Съвет за управление на риска от неспазване на законодателство

nap1_1_0_0_4_0_13От началото на март в НАП работи Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Основната му роля е да определи стратегии и политики за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство, съобщават от приходната администрация.

Част от функциите му са свързани и с осъществяване на наблюдение, надзор и отчетност за изпълнение на програмите за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск. При изпълнение на функциите си Съветът ще бъде подпомаган от дирекция „Управление на риска“ и от други дирекции в ЦУ на НАП, от чиято компетентност са определените мерки за третиране на рисковете.

Коментарите са затворени.