Главният прокурор внесе искане за снемане имунитета на народен представител

изтеглен файлНа 07.03.2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на ДПС Илия Илиев. В хода на разследване на Окръжна прокуратура – Русе и Софийска градска прокуратура са събрани доказателства за това, чe Илия Илиев е съучастник (помагач) в извършване на длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай и при условията на продължавано престъпление, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

В периода 2007 – 2009 г. Илия Илиев е бил общински съветник, но чрез подставени лица контролирал три търговски дружества –  „Розалия ММ“ ЕООД, „Енерджи груп 2003“ ЕООД и “Строителство и инвестиции“ ЕООД.

С тези дружества са били сключени общо четири договора за строителни дейности, които не са били извършени от фирмите, контролирани от Илиев, като изпълнители, а от работници на самите възложители.

На 11.12.2007 г. между Национална компания „Железопътна инфраструктура гр.София (НКЖИ) и „Розалия ММ“ ЕООД бил сключен договор с предмет: „Възстановяване на отводнителните съоръжения от км. 68+880 до км. 71+617 в междугарието Моруница – Бяла по ІV –та главна ж.п. линия“, на стойност 999 560 лв. с ДДС. Сумата по този договор е осигурена от държавния бюджет и е изплатена на „Розалия ММ“ЕООД, от директора на железопътна секция гр. Русе към НКЖИ. Всички дейности по този договор са изпълнени не от работници на „Розалия ММ“ ЕООД, а от работници и служители на самата железопътна секция. Във всички преговори по договора е вземал активно участие самият Илия Илиев. Извършените плащания са обосновани от неистински документи и от документи с невярно съдържание (строителни книжа, протоколи, фактури), които Илия Илиев е осигурявал и е предявявал на възложителя.

На 12.09.2008 г. между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ бил сключен договор с предмет „ Аварийно възстановяване на отводнителните съоръжения от км. 68+880 до км. 76+500  в междугарието Моруница – Бяла по ІV- та главна жп линия“ на стойност 2 282 912 лв. с ДДС.

По този договор от директора на поделението на „Транспортно строителство и възстановяване“ в гр. Горна Оряховица били  сключени три договора с подизпълнители:

  • на 25.09.2008 г. с „Енерджи груп 2003“ ЕООД – собственост на брата на Илия Илиев – Йордан Илиев – за ремонтностроителни работи  на отводнителните съоръжения на стойност 665 508 лв.;
  • на 26.09.2008 г. с „Розалия ММ“ ЕООД  за доставка и монтаж на канавки на стойност 814 477 лв. и
  • на 09.10.2008 г. със „Строителство и инвестиции“ ЕООД за ръчен изкоп, превоз и натоварване на земни маси  на стойност 662 629 лв.

Официално вписаните в договорите управители на „Енерджи груп 2003“ ЕООД и „Строителство и инвестиции“ ЕООД – Никола М. и Ивайло К. не знаят за съществуването на тези договори, не са полагали подписи в документите и не са извършвали никакви дейности. Сузана С. – управител на „Розалия ММ“ ЕООД в показанията си сочи, че срещу сумата от 300 лева се е съгласила да й бъде прехвърлена собствеността върху фирмата по молба на „батко й Илия  Илиев от Костинброд“ и е подписвала разни документи, но не знае точно какви.

Въз основа на неистински документи и такива с невярно съдържание (строителни книжа, протоколи, фактури), отново осигурявани от Илия Илиев, е било извършвано плащането по трите договора с подизпълнителите, като фактическите дейности по тях са били извършени също от работници на местната ж.п. секция, в работното им време, като допълнителни средства, извън заплатата си, работниците не са получавали.

Действайки по този начин, Илия Илиев като помагач умишлено е улеснил директора на железопътна секция Русе и директора на поделение „Транспортно строителство и възстановяване“ – Горна Оряховица в присвояването на чужди пари, връчени в качеството им на длъжностни лица да ги пазят и управляват. Длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Дружествата – изпълнители по описаните договори не са извършвали никакви възстановителни и ремонтни работи, нито са разполагали със свои работници и техника. Всички дейности са били извършвани от работници на железопътните предприятия, по разпореждане на директорите им, които също са привлечени като обвиняеми. По документи ремонтите по железния път са представяни като осъществени от изпълнителите и така на тези дружества, контролирани от Илиев, са заплащани договорените възнаграждения.

Законова пречка за наказателното преследване на Илия Илиев е обстоятелството, че към настоящия момент същият е народен представител в 43 – то  Народно събрание и в това си качество се ползва с имунитет.

Главният прокурор е сезирал Народното събрание, тъй като съгласно чл. 70 ал.1 от Конституцията в тези случаи Парламентът е органът, който може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване за извършеното от народния представител Илия Илиев престъпление от общ характер – по чл. 203 ал.1 вр., чл. 201, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.4, вр.ал.1 НК.

Коментарите са затворени.