Със свое решение ВАС потвърди наложена от КЗК санкция на Лидл за заблуждаваща реклама

изтеглен файлВърховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер на 370 859 лв., наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК). Проучването на Комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер, съобщават от пресцентъра на Комисия за защита на конкуренцията.

 

В своето решение Съдът изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според Комисията и Съда връзката между категорията рекламирани продукти и търговските им марки, ведно със словосъчетанието „най-доброто” създава убеждението за най-добро качество от тази категория, предлагано под съответните марки, за които е установено, че по качествените си показатели се доближават до границата на допустимите стойности за годност. Съдът потвърждава, че рекламното послание по начина му на представяне е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потребителите и извлича необосновано предимство пред останалите предприятия, които предлагат същата категория продукти.

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

Коментарите са затворени.