Безплатен интернет в сградата на СРС на „Цар Борис III“

изтеглен файл (1)Безплатен достъп до безжичен интернет ще имат посетителите на сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III“ от 18 февруари т.г. Така гражданите и адвокатите ще могат през мобилните си устройства да правят най-различни справки – да посетят интернет страницата на съда, да се запознаят с разположението на службите в сградата на електронното информационно табло, да проверят графика на заседанията и съдебната зала, в която се разглежда делото им, да се информират за важни съобщения от административното ръководство, да научат за работата на Центъра са спогодби и медиация към съда, да обменят кореспонденция и т.н., съобщиха от съда.

 

От там уточняват, че решението има за цел да повиши обществената информираност и доверие в работата на най-големия и натоварен съд в страната, да улесни достъпа до услуги и документи и е изцяло в унисон с европейските тенденции в сферата на развитие на електронна съдебна система. Впоследствие същото ще бъде внедрено и в сградата на съда на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Свързването към интернет се осъществява чрез заснемане с мобилното устройство на QR кода на информационния монитор в централното фоайе на сградата на бул. „Цар Борис III“ № 54.

Свободен достъп до интернет няма в Съдебната палата, която всекидневно се посещава от множество адвокати и граждани, защото в нея се помещават Върховният касационен съд, Софийският апелативен съд, Софийският градски съд, Софийският окръжен съд и прокуратурата.

 

Източник Правен свят

Коментарите са затворени.