Административният съд във Враца прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник

33031-Court_HammerАдминистративен съд Враца постанови Решение от 15.02.2016 г. по адм. дело № 29 по описа на съда за 2016 г., с което потвърждава Решение № 279 – МИ от 12.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Мездра за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в Общински съвет Мездра, поради влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер, предават от пресцентъра на Върховния административен съд.

Според мотивите на съда оспореното Решение на ОИК Мездра е законосъобразно, прието е от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила, съобразено е с целта на закона и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд Враца пред Върховен административен съд София.

Коментарите са затворени.