Във ВКС пред журналисти бе разпределено публично делото за несъстоятелността на „КТБ” АД

изтеглен файлНа 25 ноември 2015 г. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд беше публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ). Системата за случайно разпределение на дела посочи за докладчик по търговско дело № 3343/2015 г. съдията от Първо търговско отделение Вероника Николова, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

 

Във ВКС постъпиха частни жалби от КТБ АД (н), представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД (легитимиращо се като мажоритарен акционер), отделно от „Бромак” ЕООД и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тези части на решението на Софийския апелативен съд (САС) от 03.07.2015 г., с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими. В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”.

Във ВКС бяха подадени и касационни жалби от КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД) и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ.

 

Коментарите са затворени.