Сотир Цацаров ще подпише Меморандум за сътрудничество с Прокуратурата на Черна гора

Prosecutor-logo (1)На 16 ноември 2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров и заместникът му Борислав Сарафов заминават на двудневно официално посещение в Черна гора по покана на Ивица Станкович, главен прокурор на Черна гора, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата. По време на посещението ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество между прокуратурите на двете държави.

 

 

В документа е посочено, че страните редовно ще обменят информация за законодателството и съдебната практика в области от общ интерес, както и публикации и други правни становища в областта на наказателното право (наказателно право и наказателно производство).

Също така страните ще обменят информация относно международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, по-специално национална организация, тактики, резултати, опит с трети държави, включително защита на граждани от несправедливи съдебни процеси в чужбина.

Това е поредното споразумение, което Прокуратурата на Република България подписва с прокуратура на друга държава в рамките на международния обмен на съдебно сътрудничество. До момента са подписани споразумения с Белгия, Турция, Македония, Русия, Холандия, Азърбайджан, Китай, Франция, Казахстан. Тези споразумения способстват за по-бързата комуникация при случаи на екстрадиция, за обмен на информация при досъдебни производства, когато се отнася до граждани на съответните държави,  за формиране да съвместни екипи за разследване.

Коментарите са затворени.