Магистрати се обучават дистанционно за работа с деца в конфликт със закона

изтеглен файлСъдии и прокурори ще бъдат обучавани дистанционно за разглеждане на дела с участието на деца жертви и свидетели на престъпления, както и на деца в конфликт със закона, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието. Електронният курс „Въведение в правосъдието за деца“, с продължителност от 23 ноември до 22 януари 2016 г., е организиран със съдействието на Националния институт на правосъдие по проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“, изпълняван от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Целта на обучението, в което участват 28 магистрати от съдебни райони във Варна, Плевен, Враца и Ямбол, е да подготви въвеждането на специализация по дела с участието на деца.
Основните теми, които ще се разглеждат в отделните модули, са:
• Познания за международните актове – кои аспекти на детското правосъдие в България трябва да се подобрят в съответствие с международните стандарти; как международните принципи в областта на правосъдието за деца могат да бъдат прилагани от съдии и прокурори;
• Комуникация с деца, участващи в правни процедури – какви въпроси могат да задават съдии и прокурори на децата в конфликт със закона; методи за невербална комуникация;
• Третиране, съобразено интересите на децата в конфликт със закона – защо обстановката в съдебна зала не трябва да бъде смущаваща; прилагане на двадесет и четири адаптирани към децата процедури по време на съдебната фаза и произнасянето на присъдата;
• Деца жертви и свидетели на престъпления – адаптирана към деца обстановка в съдебна зала; прилагане на двадесет и седем адаптирани към децата процедури по време на процеса; третиране на децата по начин, съобразен с интересите им.
Автор на модулите за електронния курс е международният експерт Ингрид Ван Уелзенис,  доктор по детска криминология с дългогодишен опит като международен експерт и специалист – обучител по права на детето. Член е на Европейския форум за възстановяващо правосъдие. През 2009-2010 г. тя разработва онлайн обучението на УНИЦЕФ и СООННП „Насоки на ООН за правосъдие по въпроси, свързани с децата жертви и свидетели на престъпление“ за професионалисти (полицаи, прокурори, съдии, социални работници, адвокати и хора, занимаващи се с неформални механизми на правосъдие).

Коментарите са затворени.