КЗК наложи имуществена санкция за имитация на таксиметрови автомобили

imagesКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „ОН Сититранс“ ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 3520 (три хиляди петстотин и двадесет) лева – 8% от общия оборот на дружеството за 2014 г., съобщават от пресцентъра на Комисията. С решението Комисията постановява прекратяване на нарушението, което подлежи на незабавно изпълнение.

В хода на проучването е установено, че подателят на искането „За едно евро“ ООД и ответното дружество „ОН Сититранс“ ООД предоставят на пазара услугата таксиметров превоз на пътници. Подателят на искането предоставя услугата за гр. София от 1999 г. и към настоящия момент.

 

„За едно евро“ ООД притежава комбинирана марка с рег. № 38232, като от 1999 г. тази марка под форма на стикери присъства на предните врати на таксиметровите автомобили. От 2005 г. на задните врати на такситата се поставят стикери, рекламиращи услугите на ПИБ. Предвид дългогодишното присъствие на пазара на таксиметровите автомобили на „За едно евро“ ООД Комисията приема, че външният вид на автомобилите се наложили на пазара на таксиметрови услуги сред потребителите най-вече с рекламното си лого във формата на печат с две концентрични окръжности, както и с рекламните стикери.

 

„ОН Сититранс“ ЕООД поставя на таксиметровите си автомобили два варианта на стикери с изображения, във висока степен сходни с тези на „За едно евро“ ООД.

 

След съпоставяне на външния вид на таксиметровите автомобили на двете страни в производството Комисията намира, че приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите относно предложителя на услугата, а присъствието на сходни централни елементи измества вниманието от наличните разлики в и около тези елементи.

 

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността на извършеното нарушение от страна на ответното дружество, което продължаваповече от четири години.

 

Коментарите са затворени.