Г-н Antonio Tizzano е избран за заместник-председател на Съда на Европейския съюз

images (1)След частичното подновяване на състава на Съда г-н Antonio Tizzano бе избран за заместник-председател на Съда на Европейския съюз за периода от 8 октомври 2015 г. до 6 октомври 2018 г. Той поема длъжността от г-н Koen Lenaerts, който бе избран за председател на Съда на Европейския съюз.

Биография на г-н Antonio Tizzano
Роден през 1940 г.; професор по право на Европейския съюз в университета „Сапиенца“ в Рим; преподавател в университетите „Иституто Ориентале“ (1969—1979) и „Федерико II“ в Неапол (1979—1992), в Университета на Катания (1969—1977) и Университета на Могадишо (1967—1972); адвокат към италианския касационен съд; правен съветник в постоянното представителство на Италианската република към Европейските общности (1984—1992); член на италианската делегация при преговорите за присъединяване на Кралство Испания и Португалската република към Европейските общности, както и при преговорите относно Единния европейски акт и Договора за Европейския съюз; автор на редица публикации, в това число коментари на европейските договори и сборници с устройствените актове на Европейския съюз; учредител и директор от 1996 г. на списание „Право на Европейския съюз“ („Il Diritto dell’Unione Europea“); член на управителни или редакционни комитети на редица юридически списания; докладчик на много международни конгреси; лектор в редица международни институти, сред които Академията по международно право в Хага (1987); член на групата от независими експерти, съставена за проучването на финансите на Комисията на Европейските общности (1999); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2000 г. до 3 май 2006 г.; съдия в Съда от 4 май 2006 г.; заместник-председател на Съда на Европейския съюз от 8 октомври 2015 г.

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 122/15

Люксембург, 8 октомври 2015 г.

Коментарите са затворени.