Народното събрание прие промени в Кодекса за социално осигуряване

images (2)Пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на КФН, предават от пресцентъра на Народното събрание. Това записаха депутатите в Кодекса за социално осигуряване, вследствие на приети на второ четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

 

Според разпоредбите, дружеството преразглежда инвестиционната политика на всеки три години, както и незабавно след всяка съществена промяна в пазарните условия. Инвестиционната политика се представя на заместник-председателя на КФН в 7-дневен срок от нейното приемане, съответно изменение или допълнение. Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Парламентът удължи до 30 април срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. За решението гласуваха 150 депутати, а един се въздържа.

Вашият коментар