Държавен вестник бр. 8 от 30.01.2015 г.

Държавен вестник, брой 8 от 30.01.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 23.01.2015 г. за изменение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРОТОКОЛ от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Hаредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
НАРЕДБА № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Министерство на вътрешните работи
министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1428-НС от 28.01.2015 г. относно обявяване на Лъчезар Стаменов Никифоров за избран за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административ- ния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд – Ямбол, към Апелативния съд – Бургас, за 2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2015

 

Вашият коментар