Държавен вестник бр. 95 от 18.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 95 от 19.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 241 за назначаване на Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи
УКАЗ № 242 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта
УКАЗ № 245 за награждаване на Албена Антонова Велкова с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 246 за награждаване на Тодорка Радева Бобева с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 247 за награждаване на Евгения Цветкова Желева с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 248 за награждаване на Стефка Добрева Монова с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 249 за награждаване на Цонка Маринова Букурова с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 250 за награждаване на Тодор Манолов Цанев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 251 за награждаване на Петър Манолов Георгиев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 252 за награждаване на Зейнеп Ибраим Келеш с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 253 за награждаване на Алфред Ернест Фосколо с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 254 за награждаване на Сабри Хюсеинов Искендеров с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 255 за награждаване на Георги Асенов Саръиванов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 256 за награждаване посмъртно на Благой Топузлиев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 257 за награждаване посмъртно на Вяра Георгиева с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 258 за награждаване посмъртно на Димитър Амбарев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 259 за награждаване посмъртно на Едуард Генов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 260 за награждаване посмъртно на Румяна Димитрова Узунова с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 261 за награждаване посмъртно на Стефан Вълков с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 262 за награждаване посмъртно на Георги Атанасов Заркин с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 263 за награждаване посмъртно на Васил Узунов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 264 за награждаване посмъртно на Костадин Събев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 265 за награждаване посмъртно на проф. Йордан Тодоров с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 266 за награждаване посмъртно на Димитър Йорданов Влайчев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 267 за награждаване посмъртно на Нури Адалъ с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 271 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в Бразилия
УКАЗ № 272 за освобождаване на Лазар Георгиев Груев от длъжността председател на Върховния касационен съд на Република България, считано от 21 ноември 2014 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 14 от 04.11.2014 г. по конституционно дело № 12 от 2014 г.

Министерство на околната среда и водите

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на околната средаи водите на Република България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда

Министерство на здравеопазавнето

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 139 на БНБ от 6.11.2014 г. за пускане в обращение, считано от 15.12.2014 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Симеон Велики“ от серията „Средновековни български владетели“ с номинална стойност 10 лева

 

Вашият коментар