ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9С Решение № 11468/30.09.2014 г. Върховният административен съд окончателно потвърди Решение на КЗК № 1319/2012 г., с което на „Сител“ ООД, гр. Плевен е наложена санкция в размер на 7020 за нелоялна конкуренция – нарушение по чл. 29 от ЗЗК. Производството пред КЗК е образувано по искане на ЕТ „Гемамекс – Георги Генчев” – оторизиран дистрибутор на OMRON (продукти за индустриална автоматизация – сензори, таймери, релета и др.).

 

Комисията установи, че конкурентното дружество „Сител“ ООД се рекламира и представя в интернет пространството като OMRON България и ОТОРИЗИРАН дистрибутор на OMRON без да има основания за това. Дружеството внася и разпространява в България тези продукти, но  няма договорени отношения с производителя като оторизиран дистрибутор за разлика от ЕТ „Гемамекс – Георги Генчев”.

На следващо място Комисията, установи, че „Сител“ ООД недобросъвестно използва част от наименованието на молителя – „гемамекс“, като ключова дума при „търсене“ в Google чрез платената услуга „AdWords”, като и в програмния код на интернет страницата си. По този начин при изпиването на думата в „търсачката“ се отварят „линкове“ към сайта на ответното дружество.

Поради това Комисията приема, че поведението на „Сител“ ООД противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на общата забрана на чл. 29 от ЗЗК и уврежда интересите на неговия конкурент.

ВАС потвърждава както установеното нарушение, така и размера на наложената имуществена санкция. В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

 

Решението на ВАС може да прочетете ТУК

 

Вашият коментар