Окръжен и Апелативен съд във Варна въвеждат SMS известяване при настъпване на събития по дела

images Пилотно въвеждане на SMS известяване при настъпване на събития по дела въвеждат от днес Варненския окръжен съд и Апелативен съд Варна. Новата електронна услуга е планирана, внедрена и активирана от „Информационно обслужване “ АД Варна и на практика разширява функционалните възможности на уеб портала на съдилищата от апелативния район.

Потребителите могат да се възползват от SMS уведомяването при настъпване на следните събития по съдебни дела: насрочване на дело, пренасрочване на дело, вписване на закрито разпоредително заседание с резултат „без движение“ или „спиране“. вписване на краен съдебен акт и на мотивите към него, регистриране на съпровождащ документ, регистриране на документи за обжалване или протест.

Потребителите задължително трябва да уведомят за кое от посоченитие събития биха искали да получат SMS известие. Тази съдебна услуга е за оторизирани потребители на уеб портала на Апелативен район Варна, които имат потребителско име и парола. Всеки потребител може да се възползва от новата електронна услуга и да заяви това на тел. 052 616 785.  Припомняме, че уеб порталът на Апелативен район Варна предоставя достъп на оторизирани потребители до информация за движението на съдебните дела във всички съдилища от апелативния район, както и обезличени текстрови документи на протоколи от открити съдебни заседания и съдебни актове от електронните папки на делата. Потребители на уеб портала са адвокати, юрисконсулти, магистрати, вещи лица и страни по делата. Освмен по вид, номер и година на делото системата позволява и търсене по физически и юридически лица, както и търсене по дела на други инстанции или институции.

До края на този месец „Информационно обслужване“ ще следи работата по пилотното внедряване на новата електронна услуго “ SMS известяване“ в Окръжен съд Варна и в Апелативен съд Варна. Веднага след това ще бъдат предприети действия за поетапното активиране на тази услуга и за останалите съдилища от Апелативен район Варна, включени в уеб портала. Пресслужба   

Вашият коментар