СГС наложи запор и възбрана на имуществото на Цветан Василев

изтеглен файлС определение от 22 август 2014 г. Софийски градски съд (СГС) е уважил изцяло искането на Прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на Цветан Василев, Цветан Гунев, Орлин Русев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Маргарита Петрова, Мария Димова и Борислава Тренева. Обезпечителните мерки са по реда на НПК и не засягат другите две обвиняеми лица, Илиян Зафиров и Георги Христов, тъй като за престъпленията по чл. 219 от НК не се предвижда отнемане на имущество.

 

Наложеният запор е първи резултат от дейността на съвместния екип между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Прокуратурата по казуса с КТБ АД и е резултат от интензивната работа на 9 инспектори от ТД София, които в рамките на две седмици успяха да установят всички имоти, превозни средства и дружествени дялове.

СГС е забранил разпореждането с цялото имущество на председателя на надзорния съвет на КТБ АД Цветан Василев – дялове в търговски дружества, недвижими имоти и автомобили. Двата самолета, които са на разположение на Василев, не са обект на обезпечителните мерки, тъй като са притежание на търговско дружество, в което той и съпругата му имат мажоритарен дял.

На всички проверявани лица е наложена забрана за разпореждане с недвижими имоти, автомобили и дружествени дялове, като от проверката на инспекторите на КОНПИ става ясно, че Цветан Гунев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Мария Димова и Борислава Тренева нямат участие в търговски дружества.

Наложените обезпечителни мерки по реда на НПК не отменят законовото задължение на инспекторите на КОНПИ в рамките на 12 месеца да направят проверка на доходите и разходите на всички 10 лица, привлечени като обвиняеми по казуса КТБ и да поискат отнемане в полза на държавата на тяхоно имущество, ако за последните 10 години бъде установено, че разходите им надвишават приходите с над 250 хил. лв.

Вашият коментар