КЗК глоби „Кауфланд България“ за заблуждаваща реклама

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542662.50 лв. след като установи извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, предадоха от пресцентъра на Комисията.

 

 

 

Проучването установи, че в периода от юни на 2010 г. до края на април 2014 г. ответното дружество рекламира цената и качеството на своите продукти с послания като: „K-Classic Ви дава гаранция за най-ниска цена! Без компромиси. При сравними продукти никоя друга търговска верига в нашия град не предлага по-ниска цена. Ден след ден, година след година“ и „гарантирано качество на най-ниска цена”.

Същността на гаранцията се свежда до обстоятелството, че дружеството предлага под собствената марка „К-Classic” продукти с гарантирано контролирано качество на най-ниска цена или на по-ниска такава.

Производството показа, че след проучване на цените в конкурентни вериги, Кауфланд намалява продажната цена на сравними/аналогични продукти „K-Classic“ на по-ниска от констатираната продажна цена на конкурентния продукт или на цена, равна с цената на продукта на конкурента. В контекста на използваните рекламни послания понятието „гаранция” се свързва с поет ангажимент от дружеството да предлага промоционалните продукти именно на най-ниски цени. По този начин се създава предварителна представа у потребителя, че закупувайки дадена стока с посочената гаранция, същата е гарантирано на най-ниска цена.

Дружеството използва при промотирането на тази гаранция посочените граматически форми на превъзходната степен „най” и сравнителната „по” с цел да привлече вниманието на потребителите към факта, че цените на неговите продукти „K-Classic“ са най-ниските при съпоставка със сходни или аналогични продукти в останалите конкурентни вериги, респективно са по-ниски от тях. И двете хипотези предполагат, че цените на продуктите K-Classic са не просто равни или еднакви, а са под цените на конкурентните сравними продукти.

Комисията приема, че с поведението си дружеството целенасочено и систематично поддържа две паралелни ценови реакции – намаление на цените на продуктите K-Classic в размер, по-нисък от цената на конкурента, или намаление до размера на най-ниската конкурентна цена. Същевременно през целия период на предлагане и промотиране на гаранциите („най-ниска цена”) Кауфланд презентира пред потребителите цените на продуктите си като най-ниски цени в сравнение с цените на конкурентите. В този смисъл е налице явно противоречие между същността на предоставяната гаранция в частта относно предлагане на продуктите K-Classic на „най-”/„по” ниска цена, и размера на цените в Кауфланд на съответните продукти, които са намалявани до установените на пазара най-ниски цени, предлагани от неговите конкуренти. Използваният от дружеството механизъм за компенсиране на потребители, заплатили за сравним или аналогичен продукт по-висока цена в магазините на Кауфланд, чрез възстановяване на разликата до размера на цената на конкурента, също влиза в противоречие със съдържанието на рекламните послания за „най-”/„по” ниска цена. В действителност потребителят получава равна на конкурентната цена, а не по–ниска, както се сочи в използваните рекламни послания.

При определяне на санкцията Комисията е отчела като смекчаващо обстоятелство факта, че след образуването на производството Кауфланд предприема действия по преустановяване разпространението на заблуждаващата реклама, като променя част от рекламното послание във връзка с гаранцията за качество на продукти K-Classic – от „най-ниски цени” на „трайно ниски цени”.

 

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300041025

Вашият коментар