Парламентът прие промени в Закона за движение по пътищата

imagesПо искане на физически и юридически лица могат да се извършват справки в МВР дали превозно средство се издирва и дали има наложени обезпечения за него след заплащане на такса в размер, определен от Министерския съвет. Това предвиждат промени в Закона за движението по пътищата.

Проектът на правителството цели да намали регулаторната тежест, посочват вносителите. С него се въвеждат и изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.

 

 

Вашият коментар