Образувани са 12 дисциплинарни производства срещу следователи от НСС

Prosecutor-logo (1)В изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие на Прокуратурата на Република България и утвърдени от Висшия съдебен съвет, със Заповед на главния прокурор г-н Сотир Цацаров от 12.11.2013 г. е разпоредена пълна комплексна проверка на дейността на Националната следствена служба. Ревизираният период обхваща времето януари 2011 – октомври 2013 г., а проверката е извършена от 13 прокурори от Върховна касационна прокуратура и Апелативните прокуратури в страната.

 

Проверени са дейността на всеки следовател и работата по всяко конкретно дело.

След представяне на резултатите  от ревизията на главния прокурор, са образувани 12 дисциплинарни производства срещу следователи за системно забавяне на разследването по възложени им дела.

Поощрени със служебна благодарност са 7 следователи за отлични резултати в работата.

Образувани са и две дисциплинарни производства срещу прокурори от Върховна касационна прокуратура. При тях е установено системно неспазване на сроковете и масови забавяния при произнасяне на възложените им дела и преписки.

Вашият коментар