Депутатите приеха промени на Закона за убежището и бежанците

bejanciЧужденец с предоставена международна закрила е длъжен в срок 14 дни от получаване на решението за предоставяне на международна закрила да се яви в общината на населеното място, в която ще се установи, за да бъде вписан в регистъра на населението. Това е предвидено в промени на Закона за убежището и бежанците, внесени от Министерския съвет, които народните представители приеха на първо четене. Проектът въвежда в българското законодателство на Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. Крайният срок за нейното транспониране е 20 юли 2015 г. Цел на директивата е да уреди условия на приемане, които гарантират достоен стандарт на живот и са съпоставими в целия ЕС, независимо от мястото на подаване на молбата за международна закрила. Решено беше да се удължи на максималния срокът за предложения между първо и второ четене.

Депутатите отхвърлиха промени на Закона за убежището и бежанците, предложени от народни представители от „Атака“, които предвиждат отмяна на възможността чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут да има право да поиска да се събере със семейството си на територията на България.

Вашият коментар