Депутатите обсъдиха на първо четене проект на закон за Сметната палата

430x287Народните представители обсъдиха на първо четене проект на закон за Сметната палата. Законопроектът ще бъде гласуван в началото на утрешното пленарно заседание. Сметната палата от едноличен да се преобразува в колегиален орган, предвижда проектът на закон. Този закон е на практика старият, с който влязохме в Европейския съюз, той е добър и гарантира независимост на институцията, отбеляза председателят на бюджетната комисия и един от вносителите Йордан Цонев.

 

Той обясни, че в момента Сметната палата е едноличен одитен орган /председател и заместник-председатели/, което не съответства на колегиалното начало, заложено в Конституцията. Сред причините за изцяло нов закон са незадоволителните резултати от работата на Палатата. Според вносителите при анализ на действащия закон прави впечатление, че правомощията във връзка с одита и външния контрол се осъществяват от председателя – еднолично или по делегация от негов заместник.

Докато при вземане на решения от колективен орган това може да стане много по-трудно. Друг основен момент в законопроекта е възможността лица с по-широк професионален опит и квалификация да бъдат избрани за членове на Сметната палата, както и въвеждането на модел – членовете на Сметната палата да ръководят одитни отделения. Предлага се също да бъде премахнат Консултативният съвет на Сметната палата, както и функциите по „административно наказване“, които бяха възложени през 2010 г. с приемането на изменения в Закона за обществените поръчки.

Пренебрежимо малък е броят на наказателните постановления, съставени в централните органи на изпълнителната власт – от общо 335 образувани производства едва 12 наказателни постановления са издадени на нарушители, които са органи от централната власт – министри, главни секретари. С текстове се възстановява статутът на Сметната палата като разпоредител със самостоятелен бюджет.

Вашият коментар