Държавен вестник бр. 26 от 21.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
РЕШЕНИЕ за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия

Президент на републиката

УКАЗ № 53 за назначаване членове на Централната избирателна комисия
УКАЗ № 54 за насрочване избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Министерство на външните работи

ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ от 12.08.1949 г. относно третирането на военнопленниците

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
НАРЕДБА № 20 от 14.12.2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
НАРЕДБА № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-196 от 5.03.2014 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

 

Вашият коментар