Промени в Кодекса на труда, свързани с правото на отпуск при пълно осиновяване

изтеглен файлНародното събрание прие промени в Кодекса на труда /КТ/, с които се признава правото на отпуск поради пълно осиновяване в размер на 365 дни на работничката или служителка, която е осиновител на дете, съобщиха от Български център за нестопанско право.

В допълнение на това работничка или служителка, която осинови дете на възраст до пет години при режим на пълно осиновяване, има право на платен отпуск за отглеждане и адаптация в семейна среда за период от 365 дни от деня на предаването му за осиновяване до изтичане на този срок, но най-късно до навършване на пет години на детето. Измененият текст на КТ предстои да бъде обнародван в бр. 102 на Държавен вестник. Едва три дни след обнародването му той ще бъде част от действащото българско право.

 

 

 

Вашият коментар