Парламентът прие промени в ДОПК

430x287Народното събрание прие предложените промени в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Те целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение.

С измененията се предоставя възможност да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. Предоставя се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.

Вашият коментар