Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с обезщетение поради отложен отпуск

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

„Имам неизползван отпуск от 22 дни за 2013 г. поради отпуск по болест. Предстои ми пенсиониране през 2014 г. Имам ли право на парично обезщетение за този отложен отпуск, както и за платения годишен отпуск за 2014 г.? Работя като учител.“

 

 

 

Отговор на МТСП от 22.11.2013 г. във връзка с чл42  ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ, неизползваният платен годишен отпуск може да се ползва, респ. обезщетява при прекратяване на трудовия договор, до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, в конкретния случай за отпуска за 2013 г. – до 31 декември 2015 г.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. По този начин следва да Ви бъде изчислено обезщетението за неползван платен годишен отпуск за 2014 г.

Вашият коментар