КЗК извърши проверка на място в офиси на енергоразпределителни дружества

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9На 28 март 2013 г., Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши проверка в офиси на енергоразпределителни дружества във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС от страна на „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН Саут Истърн Юръп” ЕАД, „Енерго-про продажби“ АД, „Енерго-про мрежи“ АД, „Енерго-про България трейдинг“ ЕАД, „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, както и Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България” и Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт”.

 

КЗК се самосезира въз основа на получени сигнали срещу предприятия от икономическите групи на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО. Предстои да бъдат проверени твърденията, че предприятията прилагат аналогични практики, посредством които възпрепятстват смяната на доставчика на електроенергия от потребителите. Комисията има за цел да установи дали сходните стопански практики се осъществяват въз основа на координирано поведение на конкуренти на съответния пазар, което би могло да попадне в хипотезата на забранено споразумение по смисъла на чл.15 от ЗЗК.

Действията на КЗК са предварително съгласувани с ГД “Конкуренция“, отдел „Антитръст, енергетика и околна среда“ на Европейската комисия.

Проверката на място беше извършена от служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София.

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще бъде извършен в тясно сътрудничество с ГД „Конкуренция“ и ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение. В случай че такива бъдат отправени, ответните дружества ще имат възможността да упражнят правото си на защита. Крайните изводи по производството ще бъдат координирани с ГД „Конкуренция“ на ЕК. След приключването на процесуалните  действия по преписката КЗК ще се произнесе окончателно по случая.

 

Вашият коментар