Омбудсманът настоява за спешни мерки по отношение на кризата, свързана с налагането на лимити за основни медицински дейности

ombudsman080112Във връзка с протестното писмо от работещите в Университетската многопрофилна болница за лечение и спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов”, адресирано и до омбудсмана, а и по повод на публично изразеното мнение от различни медицински специалисти, Константин Пенчев изпрати на министъра на здравеопазването принципната си позиция по поставените въпроси, свързани с налагането на лимити за извършването на основни медицински дейности и ограничаването по този начин на достъпа на гражданите до безотказна здравна помощ. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

 

Омбудсманът е категоричен, че както действащата нормативна уредба и инициативите за промени в нея, така и практиките в областта на здравеопазването трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за това какво въздействие оказват върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване. „В случая възприетият начин на финансиране може да наруши нормалното функциониране на лечебните заведения и да доведе до ограничаване на достъпа до здравни услуги.

Предпоставя се влошаване на качеството на услугите, поставя се под риск опазването на човешкото здраве и ограничаване на правото на гражданите на избор на лечебно заведение” – констатира Константин Пенчев. Той изразява съгласие с факта, че е необходим механизъм за контрол на болничните заведения, с оглед ограничаване на порочните практики по изразходване на средствата, но в същото време това не трябва да се отразява на достъпа на гражданите до качествено медицинско обслужване. Омбудсманът е категоричен, че здравето и животът на хората не може и не трябва да бъдат функция от прогнозни обеми на дейност и ограничени бюджети.

В писмото си до министъра на здравеопазването в оставка Константин Пенчев пише: „Независимо от настоящата политическа обстановка, с увереност, че ще проявите нужната отговорност, се обръщам към Вас с препоръка да инициирате незабавни мерки за преодоляване на създалата се кризисна ситуация, с оглед гарантиране на правото на гражданите на медицински грижи”.

 

Вашият коментар