Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Днес Комисията прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на Европейския съюз (ЕС), улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

 

 

Осигурявайки общо 18,8 милиона работни места през 2011 г., туристическият отрасъл се превърна в един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и в основен двигател за икономически растеж и развитие. През 2011 г. чуждестранните посетители са похарчили 330,44 милиарда евро. Според последните прогнози тези цифри вероятно ще се увеличат на 20,4 милиона работни места и 427,31 милиарда евро през 2022 г.

Ако се използва напълно потенциалът на действащия визов режим, ЕС ще може да остане атрактивна дестинация за повече туристи/граждани от трети държави, а това ще насърчи стопанската дейност и създаването на заетост в Съюза. Туризмът оказва значително влияние върху икономиката като цяло чрез разходите за услуги по настаняване, храна, транспорт, развлечения, пазаруване и т.н.

Действащият визов режим е предпоставка за сериозни постижения, а редица пречки биха могли да отпаднат, ако консулствата на държавите членки прилагат правилно Визовия кодекс. По-конкретно консулските служби трябва да спазват 15-дневния срок за определяне на среща и 15-дневния срок за вземане на решение по дадено заявление за виза, да осигурят формуляри за заявления на езика на съответната държава и да разгледат възможността за издаване на многократни входни визи.

В дългосрочен план може да се разгледа възможността за евентуални промени на действащите визови правила, в това число:

  • ускоряване и съкращаване на процедурите (преосмисляне на всички стъпки на процедурата, включително подаването на заявлението за виза от посредници/туристически агенции и предварителна консултация);
  • изясняване на определението за това коя е консулската служба, компетентна за обработката на заявлението за виза;
  • опростяване на формуляра за заявлението;
  • опростяване/уточняване на изискванията за придружаващи документи;
  • изясняване на правилата за освобождаване от такси за издаване на виза;
  • изясняване на правилата относно издаването на многократни входни визи;
  • подобряване на консулската организация и сътрудничество, например чрез преразглеждане на нормативната уредба за общи центрове за приемане и обработка на заявления, улесняване на установяването на такива центрове и на тяхното функциониране;
  • засилване на местното шенгенско сътрудничество (хармонизиране на практиките в областта на визовата политика в държавите от Шенген) за повишаване на неговата ефикасност.

Вашият коментар