Въвежда се ДДС за държавните съдебни изпълнители

Преди няколко месеца Европейската комисия отправи официално искане към България да наложи данък добавена стойност (ДДС) върху дейността на държавните съдебни изпълнители. Според последните изменения на Закона за данъка върху добавената стойност ( добавена е нова буква „о“ на чл. 3) ще подлежат на облагане с ДДС услугите, извършвани от държавни съдебни изпълнители. Разпоредбата влиза в сила от 1.01.2013 г.

 

Вашият коментар