Парламентът ратифицира решение на Европейския съвет за изменение на ДФЕС

Народното събрание ратифицира решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на чл. 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото, съобщиха от пресцентъра на Парламента.

 

 

 

 

Решението предвижда възможност държавите членки, чиято парична единица е еврото, да установят механизъм за стабилност, който да се задейства, ако е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло, като предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на механизма ще бъде строго обвързано с условия. България не е страна по Договора за създаването на Европейски механизъм за стабилност и няма ангажимент за неговата ратификация. Същевременно, за да влезе в сила решението за изменение на Договора за функционирането на ЕС, е необходимо то да бъде одобрено от всички държави членки.

Министърът на външните работи Николай Младенов посочи, че с тази ратификация от Народното събрание България участва в разширяването на инструментите, с които ЕС може да се справи с настоящата криза. Той обясни, че с изменението на договора се създава правно основание за създаване на постоянен механизъм за стабилност в еврозоната. Младенов отбеляза, че промяната не разширява правомощията на ЕС и от нея не произтичат финансови ангажименти за страната ни.

Вашият коментар