Държавен вестник бр. 52 от 10.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 52 от 10.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

ВКС осъди Кирил Рашков на 2 години и 6 месеца затвор

Преди няколко месеца Пловдивският окръжен съд потвърди присъдата на Асеновградския районен съд. С нея Кирил Рашков беше признат за виновен в това, че на 23 септември 2011 г. се е заканил, че ще убие Веселин Христов и Иванка Петрова и беше осъден на три години и шест месеца лишаване от свобода.  Днес Върховният Касационен съд  прие , че наложеното наказание по размер е явно несправедливо и го намалява с една година.

Има още

Съветът на ООН прие резолюция за свободата на словото в интернет

Съветът на ООН за човешките права прие първата си резолюция за правото на свобода на словото в интернет, предаде АФП. Текстът беше приет въпреки противопоставянето на страни като Индия и Русия. Той беше внесен от Бразилия, САЩ, Нигерия, Швеция, Тунис и Турция.

 

 

Има още

Становище на КРС относно автоматичното подновяване на договори

С оглед на законосъобразното и последователно тълкуване, и прилагане на чл. 229а, във връзка с § 212 от ПЗР на ЗЕС, Комисията изразява следната позиция:

Автоматично подновените преди влизане в сила на ЗИД на ЗЕС (в сила от 29.12.2011 г.) договори на абонатите, които са подновени за нов срок без изричното им писмено съгласие, регламентирано в чл. 229а от ЗЕС, се считат за безсрочни по силата на закона и могат да бъдат прекратени от абоната с едномесечно предизвестие и без да се дължат неустойки.

Сключените към деня на влизане в сила на ЗИД на ЗЕС (в сила от 29.12.2011 г.) срочни договори с първоначален срок на действие (които не са били автоматично подновявани), могат да бъдат продължени за нов срок само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на посочените в предходното изречение договорите се преобразуват в безсрочни и могат да бъдат прекратени от абонатите с едномесечно предизвестие, без да се дължат неустойки за това.

КАТ ще спира от движение колите на пияните шофьори

Колите на шофьори, които карат с алкохол над 0,5 промила или без книжка, ще се спират от движение за един месец. Това реши парламентарната комисия по транспорт, като прие на второ четене промените в Закона за движение по пътищата

 

Има още

ВКС възобнови делото за жена, убита на пешеходна пътека

Вчера Върховният Касационен съд възобнови делото за смъртта на на 20 – годишната Лора Казанлиева, блъсната и убита на пешеходна пътека във Варна. По този начин се отменя решението на Варненския окръжен съд, който одобри споразумение между извършителя и прокуратурата за условно наказание от 2 години. Лора беше блъсната на 17 юли миналата година от движещия се със 113 км/ч 23-годишен Диян Станчев.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 51 от 06.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 51 от 06.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

ВКС публикува дизпозитив на ТР касаещо чл. 69 ЗС

С Разпореждане от 16.03. 2012 г. на Върховният Касационен съд е образувано Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСГК с което съдът следва да се  произнесе по въпроса: Приложима ли е разпоредбата на чл. 69 от ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?

Има още

Отпадна законовата поправка „Витоша Ски“

В парламента не бе постигнато съгласие по върнатите от президента поправки в Закона за горите и най-спорната от тях, предизвикала улични протести в София – за облекчения за ски строителство в горски терени, без промяна на предназначението им. С нея се съкращава процедурата по изграждането на нови писти, лифтове и други обекти и се спестява на инвеститорите таксата, която се плаща за промяната.

Има още

Делба на дружествен дял в ООД

Съгласно чл. 131 от Търговския закон (ТЗ) делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е посочено друго в дружествения договор. С оглед систематичното тълкуване на закона, практиката свързва тази разпоредба с делба на дружествен дял между наследниците на починал съдружник, когато притежаваният от него дружествен дял става част от наследствената маса, а не със случаите, когато има притежание на дружествен дял между няколко лица (съгласно чл. 132 от ТЗ).

Има още