КС обяви за противоконституционни разпоредби от ЗНЗОК

Делото е образувано на 23 декември 2011 г. по искане на 60 народни представители от 41-вото Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за установяване на противоконституционност на чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. . С определение от 2.02.2012 г. искането е допуснато за разглеждане по същество. Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

Има още

Съдът в Люксембург относно преобразуването на дружества

Когато държава членка признава възможността на дружество да се преобразува, тази възможност трябва да се предостави и на дружество, учредено в друга държава членка.

 

Има още

Доживотен затвор за Михаил Лещарски, реши ВКС

Днес, 13.07.2012 г. Върховният Касационен съд осъди Михаил Лещарски, станал известен като „пещерния човек“ на наказание доживотен затвор. Михаил Лещарски е осъден на доживотен затвор без замяна от Софийския окръжен съд за убийството на Елена Трифонова. Апелатияния съд в София изменя наказанието му в доживотен затвор. Делото пред Върховния Касационен съд е образувано по жалба на подсъдимия.  Има още

Парламентът ратифицира решение на Европейския съвет за изменение на ДФЕС

Народното събрание ратифицира решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на чл. 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото, съобщиха от пресцентъра на Парламента.

 

 

 

Има още

Нова законна лихва

В Апис Финанси и Евро Финанси ще намерите Новите законни лихви в левове и във валута в сила от 01.07.2012 г. Изчисляване на вземания и задължения със сметачките на системите АПИС – може да изтеглите от Тук.

Ако желаете да ползвате някоя от системите 15 дни безплатно и да се запознаете с възможностите и удобствата на продукта, регистрирайте се Тук или се обадете на тел.: 02/ 9883541, 9804827.

Само сега можете да закупите комплекта Апис Право, Апис Финанси и Евро Финанси с отстъпка 20%, както и всеки допълнителен продукт, избран от Вас.

Държавен вестник бр.53 от 13.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 53 от 13.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Европейската комисия предлага по-лесно лицензиране на музика на единния пазар

Европейската комисия предложи мерки за модернизиране на дружествата за колективно управление на авторски права и въведе стимули за насърчаване на тяхната прозрачност и ефикасност, се посочва от Представителството на Комисията у нас.

 

Има още

ВКС потвърди присъдата на Иса Бесоолу

Върховният касационен съд потвърди едногодишната условна присъда на Иса Бесоолу, но върна делото за ново разглеждане на Апелативния съд в частта му за другата подсъдима- Милена Кавръкова, съобщи пресофисът на съда.

Обвинението срещу Иса Бесоолу  бе за предлагане на подкуп на вещо лице, за да изготви занижена оценка на два парцела в Павел баня, които са държавна собственост, с изградена инфраструктура и минерална вода. Освен това общинският съветник бе обвинен и за длъжностно присвояване на средства от касата на общината в Павел баня.

Има още

Решение на Европейския съд по повод преюдициално запитване относно отказа за наемане на работа

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 20 от Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз (ОВ L 157, 2005 г., стр. 29, наричан по-нататък „Протоколът за приемането“), на точка 1, параграф 14 от приложение VI към този протокол, както и на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност.

Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Sommer и Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (Регионално бюро на службата по труда и заетостта — гр. Виена, наричана по-нататък „Arbeitsmarktservice Wien“) по повод отказа на последната да му издаде разрешение за наемане на работа на български гражданин, студент в Австрия, като шофьор на непълно работно време.

Има още

ВАС определи опитите за застрояване на Иракли като незаконни

С решение от 6 юли се потвърждава решението на Бургаския административен съд от септември миналата година, с което издаденото на „Суис пропъртис“ ЕООД разрешение за строеж в защитената местност е обявено за незаконно.

 

Има още