Министерски съвет одобри Националнен план за превенция на насилието над деца

Министерският съвет одобри Национален план за превенция на насилието над деца за периода до 2014 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Документът включва конкретни мерки, насочени към ограничаване на насилието над деца, както и обща рамка на превенция на явлението чрез информиране, съдействие, подпомагане и предоставяне на услуги.

 

В плана са заложени и мерки, свързани с прилагането на ефективни техники за преодоляване на негативните последици и травмата от преживяното насилие при децата. Планът включва три оперативни цели – повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие; разширяване на достъпа и на видовете услуги за работа с деца в случаи на насилие и рехабилитация на децата и семействата; повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца. С оглед на тежките последици за обществото от проявите на насилие над деца в плана е посветена специална част на превенцията.

Целта е да се повиши информираността на обществото по проблемите на насилието над деца чрез организирането и провеждането на конференции, семинари, кръгли маси и медийни кампании, както и въвличането на децата в извън класни дейности с цел превенция на насилието. Документът е в синхрон и с дейностите, заложени в Националната стратегия за детето 2008-2018 г., които предвиждат постигане на по- висока ефективност на работата по сигнали за насилие над деца, въвеждането на процедури и принципи за работа между партньорите от различните институции при работата по случаи, както и въвеждането на стандартизирани методи за събиране на информация.

Пълният текст на Националния план може да намерите на сайта на Държавна агенция за закрила на детето.

Вашият коментар