Държавен вестник бр.27 от от 03.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 27 от 03.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 123 за назначаване на Никола Иванов Колев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Нидерландия
УКАЗ № 126 за освобождаване на Бранимир Петров Радев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Грузия
УКАЗ № 127 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28 март 2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 29 март 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 29 март 2012 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 227 от 26 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище „Куртово Конаре“, община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив
РЕШЕНИЕ № 228 от 26 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Ханово“, област Ямбол, на „Инертни материали – Ямбол“ – АД, Ямбол
РЕШЕНИЕ № 233 от 27 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Железино“, община Ивайловград, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 234 от 27 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Шереметя“, участък „Изток“, област Велико Търново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)
ИЗМЕНЕНИЯ на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози и Приложението към Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)
ИЗМЕНЕНИЯ на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози и Приложението към Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1742-НС от 28 март 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен избирателен район – София, Михаил Владимиров Владов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Ивайло Ангелов Московски

 

Вашият коментар