Днес ВАС ще гледа дело по жалба на 10 столични адвокати

Софийски адвокати атакуват Наредба № Н-8 на министъра на Финансите, изискваща попълване на допълнителни данъчни декларации, неуказани в закона.

 

 

 

Днес в 14 часа Върховният административен съд (ВАС) ще разглежда дело за отмяна на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието,сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

,издадена от министъра на финансите, в сила от 1 януари 2006 г.

В средата на януари десет столични адвокати, начело с новия председател на Софийската адвокатска колегия Петър Китанов, атакуват пред Върховния административен съд наредба, която според тях затруднява професионалната дейност на всички адвокати и противозаконно ги натоварва с напълно ненужно бюрократично бреме. Иска се отмяна на наредбата като нищожна или алтернативно – отмяна на редица нейни текстове, отнасящи се до самоосигуряващите се.

Наредбата създава задължения за всички самоосигуряващи се лица да подават допълнителни ежемесечни и годишни данъчни декларации, без да има такова задължение в Закона за данъците  върху доходите на физическите лица  нито в друг закон, се сочи в жалбата на адвокатите.

Наредбата е приета през 2005 г., когато финансов министър бе Пламен Орешарски. Оттогава до днес десетки адвокати са били глобени, защото не са подавали тези периодични декларации. Според юристите те са напълно излишни, защото всичко, което органите по приходите трябва да знаят за доходите и осигуровките им, се обявява в годишната данъчна декларация.

Самата наредба не съдържа информация да е издадена въз основа на нормативен акт. А липсата на законова делегация за министъра на финансите да издава такава наредба води до нейната нищожност, пише още там.

Създаването на допълнителни данъчни декларации, поставянето на срокове, утвърждаване на образци и редица безмислени бюрократични процедури, не са регламентирани в данъчното законодателство и затова наредбата е нарушение на чл. 15 от Закона за нормативните актове, съгласно който всеки нормативен акт съответства на нормативните актове от по-висока степен. Очевидна е волята на законодателя лицата, упражняващи свободна професия, да се облагат въз основа на годишна данъчна декларация, сочат жалбоподателите.

Според приходната агенция „наредбата е напълно законосъобразна”и регулярното подаване на данни от самоосигуряващите се и работодателите е необходимо, за да разполага Националният осигурителен институт с информация, въз основа на която да изчисли всички видове обезщетения – болнични, майчинство, безработица.

Ако съдът уважи жалбата на адвокатите, от това ще се възползват не само самоосигуряващите се, но и всички работодатели. Ако ВАС отмени наредбата само в частта й за тези, които сами внасят осигуровките си, ще падне бюрокрацията само за т. нар. свободни професии.

 

 

Вашият коментар