Държавен вестник бр.26 от 30.03.2012г.

Държавен вестник, брой 26 от 30.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕНПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 111 за освобождаване на Венцислав Ангелов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република Венесуела
УКАЗ № 112 за освобождаване на Петьо Димитров Петев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Естония
УКАЗ № 113 за освобождаване на Иван Пенчев Данчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва
УКАЗ № 114 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили
УКАЗ № 115 за освобождаване на Бойко Христов Мирчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур, в Малайзия и в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта, Република Индонезия
УКАЗ № 119 за назначаване на Ангел Александров Ангелов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина
УКАЗ № 120 за назначаване на Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет
УКАЗ № 121 за назначаване на Ангел Симеонов Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 21 март 2012 г. по конституционно дело № 12 от 2011 г.
ЗАКОН за управление на отпадъците

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 22 март 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 23 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
РЕШЕНИЕ № 223 от 23 март 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежатели на дипломатически и служебни паспорти

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Албания относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1733-НС от 26 март 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен избирателен район – София, Ивайло Ангелов Московски от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Валентин Алексиев Николов

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКАТА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
РЕШЕНИЕ № 18 на БНБ от 15 март 2012 г. за пускане в обращение считано от 23 април 2012 г. сребърна възпоменателна монета „Чудните мостове“
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2012 г.

 

Вашият коментар