Държавен вестник бр. 12 от 10.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 12, от дата 10.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания

РЕШЕНИЕ за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Икономическия и социален съвет

РЕШЕНИЕ за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването

Президент на републиката

УКАЗ № 33 за освобождаване на Бойко Василев Коцев от длъжността постоянен представител на Република България към Европейския съюз

УКАЗ № 34 за назначаване на Димитър Цанчев Цанчев за постоянен представител на Република България към Европейския съюз

УКАЗ № 35 за освобождаване на Ганчо Неделчев Ганев от длъжността постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации и другите международни организации в Женева

УКАЗ № 36 за назначаване на Иван Тотев Пиперков за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации и другите международни организации в Женева

УКАЗ № 37 за освобождаване на Райко Страхилов Райчев от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк

УКАЗ № 38 за назначаване на Стефан Любомиров Тафров за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк

УКАЗ № 40 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, на 13 май 2012 г.

УКАЗ № 41 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, на 13 май 2012 г.

УКАЗ № 42 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, на 13 май 2012 г.

УКАЗ № 43 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, на 13 май 2012 г.

УКАЗ № 44 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, на 13 май 2012 г.

УКАЗ № 45 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, на 13 май 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 2 февруари 2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта

ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 2 февруари 2012 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 2 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г.

УСТРОЙСТВЕН правилник на Българския институт по метрология

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 3 февруари 2012 г. за създаване на Почивна база „Слънчев бряг“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 на МС от 6.08.2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 3 февруари 2012 г. за приемане на Правилник за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа

ПРАВИЛНИК за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа

РЕШЕНИЕ № 111 от 7 февруари 2012 г. за обявяване на 8 февруари 2012 г. за ден на национален траур

Министерство на здравеопазването

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2012 – 2013 г.

Комисия за защита на личните данни

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Златни пясъци“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Шуменско плато“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Странджа“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Рилски манастир“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Русенски Лом“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Сините камъни“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Персина“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Витоша“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Беласица“

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Българка“

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“

НАРЕДБА № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“

НАРЕДБА № 17 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“

НАРЕДБА № 18 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“

НАРЕДБА № 19 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Гувернантка“

Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 30 януари 2012 г. по прилагане на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в областта на военното образование
 

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-89 от 1.02.2012 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2012 г.

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар