Обжалването в данъчно-осигурителния процес

Доц. д-р Ганета Минкова, СУ „Кл. Охридски“

В настоящата тема ще бъдат разгледани проблемите относно неподлежащите на обжалване актове, реквизитите на жалбата, последиците от подаването на жалбата и от нередовността на подадената жалба.

 

Относно други въпроси, свързани с обжалването, виж „Срокове в данъчно-осигурителния процес“ – за срока за обжалване; „Връчване на съобщения в данъчно-осигурителния процес“ – за връчването на съобщения; „Писмени доказателства в данъчно-осигурителния процес“ и „Гласни доказателства в данъчно-осигурителния процес“ за доказателствата, които се събират.

 

Пълният текст на статията можете да откриете в Апис Практика

.

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар