Oбслужване „на едно гише“ за трансгранично съобразяване с правилата за ДДС

Развиването на бизнес в повече от една държава-членка често означава отношения с няколко данъчни администрации на различни езици. Спазването на множество задължения по ДДС може да бъде трудно и скъпо за дружествата.

 

 

Одобреното днес предложение представлява първа стъпка към обслужването „на едно гише“ за всички услуги, предоставяни по електронен път, от което бизнесът ще може да се възползва от 1 януари 2015 г.

 

Както се посочва в съобщението на Комисията относно бъдещето на ДДС от миналия декември (вж. IP/11/1508), подходът обслужване „на едно гише“ ще бъде приложен най-напред към електронната търговия, разпръсквателните и телекомуникационните услуги. В бъдеще Комисията ще работи за разширяване на обслужването „на едно гише“, така че да обхване и други стоки и услуги.

 

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „Сложността на действащата система за ДДС в ЕС е пречка пред правенето на бизнес в Единния пазар. Обслужването „на едно гише“ ще улесни в голяма степен трансграничното разширяване на развиващите се дружества. Това от своя страна ще подпомогне растежа и трудовия пазар.

 

В приетото неотдавна съобщение на Комисията относно бъдещето на ДДС се подчертава, че приоритет е пълното обслужване на едно гише — мярка, предложена в плана на Комисията за намаляване на административната тежест.

Публикувано в Любопитно с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар