Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 5, от дата 17.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Нови актове

 

Народно събрание

Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

Решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве“ в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“

Решение за попълване ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Решение за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Решение за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Декларация, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани

 

Национална здравноосигурителна каса

Договор № РД-НС-01-2 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Договор № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

 

Министерство на образованието, младежта и науката

Правилник за устройството и дейността на Национален музей на образованието – гр. Габрово

Инструкция № 1 от 4 януари 2012 г. за реда за водене на Регистъра на научната дейност в Република България

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата

 

Централна избирателна комисия

Решение № 1565-НС от 12 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 3. многомандатен избирателен район – Варна, Емануил Младенов Манолов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Свилен Николов Крайчев

Решение № 1566-НС от 12 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Йордан Петров Николов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Недялко Тенев Недялков

 

Изменителни актове

 

Министерство на културата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за създаване на научни групи към музеите

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар