Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 2, от дата 06.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко“

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции


Изменителни актове

 

Министерски съвет

Решение № 962 от 30 декември 2011 г. за изменение на Решение № 645 на Министерския съвет от 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Софийски околовръстен път – южна дъга“, участък „Симеоновско шосе – бул. България от км 44+720 до км 49+291.40“, намиращи се на територията на област София

 

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

 

Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

 

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар