Само взискателят, но не и длъжникът може да обжалва мярката „спиране на изпълнението“ по инициатива на трето лице

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 596 София, 17. октомври 2011 г.

В процесния случай страните по предявения иск и страните по изпълнителното дело не съвпадат. Трето лице предявява иск срещу длъжника и то иска спиране на изпълнението между взискателя и длъжника, който е ответник по предявения иск. В този случай допуснатата обезпечителна мярка не ограничава правната сфера на ответника по иска – длъжник по изпълнението, а правната сфера на визскателя, който може да не е страна по предявения иск. Затова в съгласно чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПК “спиране на изпълнението” се допуска само срещу представяне на обезпечение в полза на взискателя по изпълнението, който може да не е страна по предявения иск. В този случай процесуално легитимиран да обжалва допуснатото обезпечение не е ответникът по иска – длъжник по изпълнението, чиято правна сфера не се засяга от спирането, а взискателят по изпълнителното дело, който може да не е страна по предявения иск, но е страна в обезпечителното производство, тъй като неговата правна сфера е засегната от обезпечителната мярка.

Когато не съвпадат страните в трите процеса (исковия, обезпечителния и изпълнителния), ищецът по иска е молител по обезпечението и не е страна по изпълнението, ответникът по иска не е страна по обезпечението и е длъжник по изпълнението. Взискателят по изпълнението е ответник по обезпечението и може да не е страна по предявения иск.

Когато допуснатата от съда обезпечителна мярка е “спиране на изпълнението”, ответник по обезпечението е само взискателят по изпълнението и в негова полза трябва да е предоставено обезпечение съгласно чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПК, независимо от това дали се касае за обезпечение на бъдещ, или на вече предявен иск.

 

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар