Допълнителен труд при същия работодател

Анотация

Вестник „Седмичен законник“, бр. 39, 24 – 30 октомври 2011 г., 7 стр.

чл. 110,

чл. 152 КТ

В отговор на читателски въпрос, авторката Нина Манолова – адвокат разглежда възможността работникът или служителят да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Обяснено е, че когато се полага допълнителен труд в същото предприятие, е необходимо съществуването на друго трудово правоотношение, което е основната работа на работника или служителя. Уточнено е, че трудовият договор за допълнителен труд се сключва за извършване на работа, която не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основното му трудово правоотношение. Посочено е, че за сключването му не е необходима свободна щатна бройка, а размерът на трудовото възнаграждение за допълнителен труд се уговаря между страните според времетраенето на работата или според изработеното. Разяснено е, че допълнителната работа трябва да се извършва извън установеното работно време по основното трудово правоотношение и да бъде с такава продължителност, че работникът или служителят да има възможност да ползва задължителната си междудневна почивка.

Публикувано в Въпроси и отговори с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар