Абонатът може да прекратява договора си с мобилен оператор в седемдневен срок от сключването му без неустойки

Договорът за общите условия между оператор, предоставящ обществени телефонни услуги, и крайния потребител влиза в сила в седемдневен срок след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил желание за незабавно влизане в сила. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене част от текстовете на промените в Закона за електронните съобщения. В този срок абонатът ще може едностранно да прекрати договора, без неустойки. Парламентът реши, че абонатите имат право при промяна на общите условия по инициатива на оператора да прекратят договора без санкции в срок до един месец.

 

От 5000 до 60 хиляди лева може да стигне глобата за мобилен оператор, който не спази условията за преносимост на номерата към друг оператор. Депутатите прекратиха дискусията по промените в Закона за електронните съобщения, без да ги гласуват докрай, за да започнат избора на членове на Инспектората към ВСС.

 

Новите разпоредби ще влязат в сила след обнародването на закона в Държавен вестник.

 

Публикувано в Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар