Промените в НПК от 25.11.2011 г.

Със ЗИД на НПК  (обн., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.) бяха въведени редица важни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Промените засягат:

– Състава и статута на разследващите органи

– Споразумението за решаване на делото в досъдебното производство

– Състава на съда при разглеждане на отделните видове дела;

– Спиране на наказателното производство;

– Възобновяване на наказателното производство;

– Въззивното производство;

– Задочното производство;

 

Пълният анализ можете да намерите тук.

Към актуалния текст на НПК.

Публикувано в Избрано от Апис Време с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар