Промени в българското законодателство от 08.11.2011 г

Държавен вестник брой: 88, от дата 08.11.2011 г.

(Забележка: Текстовете ще бъдат свързани към съответните актове след публикуването им в официалната страница на Държавен вестник)

 

Нови актове:

Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Постановление № 298 от 1 ноември 2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Турция за нуждите на пострадалото от земетресението население

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

Изменения:

Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар