Присъединяване към КТД

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

Нашето училище работи по отрасловия колективен трудов договор за образованието. Може ли да подадем заявление до директора на училището за присъединяване към него?

 

Отговор:

Съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора. Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави. Ето защо, ако не членувате в синдикалната организация – страна по договора няма пречка да подадете писмено заявление до работодателя за присъединяване по реда на чл. 57 от КТ. ЕКБ“

Публикувано в Въпроси и отговори с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар