Приемане на вътрешни правила за контрол по ЗМИП

Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари

С изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г.) към досегашните субекти, задължени да прилагат мерките по Закона, бяха добавени и лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги, както и частните съдебни изпълнители. Те са длъжни до 26 ноември 2011 г. да приемат свои вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, като след това, в срок да 11 декември, трябва и да ги изпратят за утвърждаване на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

Предоставяме изготвения от ДАНС образец на Вътрешни правила на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги, във формат, удобен за експорт и редактиране.

 

 

В процедурата „Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари” са разгледани всички категории задължени за това субекти, реда, сроковете и необходимите придружаващи документи, с приложен и съкратен вариант на Вътрешни правила.

 

Публикувано в Избрано от Апис Процедури с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар